Meme kanseri için basit bir tükürük testi, 50 yaş altı binlerce kişiyi kurtarabilir

Önümüzdeki on yılda meme kanserine yakalanacak kadınların neredeyse yarısını belirleyen bir tükürük testi, 50 yaşın altındaki binlerce kişinin hayatını kurtarabilir.

Test, 51 yaşında meme kanseri teşhisi konan televizyon sunucusu Julia Bradbury tarafından desteklendi ve Sağlık Bakanı Sajid Javid tarafından “umut verici” yeni araştırma olarak memnuniyetle karşılandı.

Halihazırda NHS’de mamogram çekemeyen, daha yüksek genetik meme kanseri riski taşıyan 50 yaşın altındakileri belirlemek özellikle değerli olabilir.

Tükürük testiyle ilgili büyük bir çalışma, yaklaşık 2.500 kadının meme kanseri geliştirme riskine baktı. Ortalama on yıla yakın takip edilen bu kadınlardan 644’ü meme kanserine yakalandı.

Tükürük testinin NHS’de yaklaşık 250 sterline mal olması beklenirken, meme kanseri tedavisi on binlerce sterline mal olabilir. [File photo]

Standart tıbbi bilgiler ve yaşam öyküsü bilgilerinin yanı sıra kadınların meme yoğunluğunun bir ölçüsünün yanı sıra kullanılan test, meme kanserine yakalananların yüzde 50’sinden azında daha yüksek meme kanseri riskini doğru bir şekilde öngördü.

Araştırmayı Manchester Üniversitesi’nden yürüten Profesör Gareth Evans şunları söyledi: ‘Bütün bu kadınlar meme kanserini önlemek için ilaç aldıysa, bu meme kanseri vakalarının dörtte birini önleyebilir ve potansiyel olarak yılda 2.000 kadının hayatını kurtarabilir. Yüksek risk altındaki genç kadınlara yıllık mamogram önerildiyse, bu, yılda yüzlerce kişiyi daha kurtarabilirdi.

‘Beş meme kanseri vakasından birini oluşturan 50 yaşın altındaki kadınlar için özellikle önemlidir.’

Araştırmacılar, bir defaya mahsus genetik testin, 50 yaş civarında mamogram için uygun hale gelmeden çok önce, 30 yaş civarında kadınlara uygulanmasını istiyor.

Tükürük testinin NHS’de 250 sterline mal olması beklenirken, meme kanseri tedavisi on binlerce sterline mal olabilir.

Javid, bulguların ‘umut verici’ olduğunu söyledi ve şunları ekledi: ‘Yaklaşımımızı bilgilendirmek ve hastaları daha hızlı tedavi etmek için bunun gibi yenilikçi araştırmaları sürekli izliyoruz.’ Halihazırda 50 yaşın altındaki kadınlar, bir aile üyesinde meme kanseri ile bağlantılı hatalı bir gene sahipse veya genç kadınlarda güçlü bir aile öyküsü varsa, tipik olarak yalnızca NHS’de genetik test alabilirler.

Sağlık Bakanı Sajid Javid tarafından 'umut verici' yeni araştırma olarak memnuniyetle karşılandı.  Halihazırda NHS'de mamogram çekemeyen, meme kanseri açısından daha yüksek genetik risk taşıyan 50 yaşın altındakileri belirlemek özellikle değerli olabilir.

Sağlık Bakanı Sajid Javid tarafından ‘umut verici’ yeni araştırma olarak memnuniyetle karşılandı. Halihazırda NHS’de mamogram çekemeyen, meme kanseri açısından daha yüksek genetik risk taşıyan 50 yaşın altındakileri belirlemek özellikle değerli olabilir.

Yeni çalışma, bu testi ilk inceleyen ve 300’den fazla genetik farklılık arayan bir tükürük testi ve ayrıca NHS’de halihazırda mevcut olan iki ölçüm – meme yoğunluğu ve ağırlık ve aile öyküsü gibi risk faktörleri.

Araştırmacılar, doktorlar tarafından ikinci veya daha yüksek evrede sınıflandırılan ‘büyüyen’ meme kanseri geliştirenlerin yüzde 48’ini meme kanseri riski ‘orta veya yüksek’ olan kadınların oluşturduğunu buldu.

Ancak neredeyse beş kadından birinin meme kanseri için düşük riskli olduğu bulundu, yani önümüzdeki on yıl içinde meme kanserine yakalanma şansları yüzde 2’nin altında.

Bu, yalnızca yüksek riskli kadınların daha fazla taramaya ihtiyaç duyabileceği değil, aynı zamanda neredeyse beş düşük riskli kadından birinin daha az sıklıkta mamograma ihtiyaç duyabileceği anlamına gelir.

Genetics in Medicine dergisinde yayınlanan çalışma sonuçları, meme kanserli yaklaşık 50 kadından birinin BRCA1 veya BRCA2 genlerinde hastalık riskini artıran mutasyonlara sahip olduğunu buldu. Çalışmadaki meme kanseri ve BRCA mutasyonu olan dokuz kadından sadece üçü, mevcut kurallar altında bunu NHS aracılığıyla öğrenebilecekti.

Ancak çalışmanın yazarları, BRCA mutasyonlarının çok nadir olduğunu ve yüzlerce başka genetik varyasyona bakmanın önemli olduğunu söylüyor.

Bireysel olarak birlikte daha düşük meme kanseri riski taşırlar, kadınların meme kanserine yakalanıp yakalanmayacağını önemli ölçüde tahmin etmeye yardımcı olabilirler.

Çalışmada, on kadından dördünün ya en yüksek riske sahip olduğu, orta veya yüksek risk taşıdığı ya da en düşük meme kanseri riskine sahip olduğu bulundu. Bunlar ‘eylem yapılabilir’ kategoriler olarak tanımlanır. Daha yüksek risk taşıyan bazı kadınlar, risklerini azaltacak ilaçlara başlamayı seçmiştir.

Genetik testlerin tüm kadınlara verilip verilmeyeceğine karar veren Birleşik Krallık Ulusal Tarama Komitesi, tükürük testinin sonuçlarına bakıyor.

Breast Cancer Now’dan Dr Kotryna Temcinaite, “İngiltere’de her yıl 55.000 kadın ve 370 erkeğe meme kanseri teşhisi konuyor. Erken teşhis, insanların meme kanserinden ölmesini durdurabilir, bu yüzden meme taramasına daha özel bir yaklaşımın nasıl işe yarayabileceğini anlamak için böyle araştırmalara ihtiyacımız var.

Countryfile Julia: Beni mastektomiden kurtarmış olabilir

Televizyon sunucusu Julia Bradbury, NHS’deki tüm kadınlara meme kanseri için GENETİK bir test yapılması gerektiğini söyledi.

Üç çocuk annesi ve eski Countryfile sunucusu, ultrason taraması iki inçlik bir tümör ortaya çıkardıktan sonra sol memesini çıkarmak için mastektomi geçirdi.

‘Meme kanseri riskimde artış olduğunu gösteren bir tükürük testi yaptırabilseydim, bu kanserimin daha erken tespit edilmesine ve sol mememi kurtarabilirdi.

“Kadınlar ve erkekler için genetik testlerin şampiyonuyum çünkü mastektomi, radyasyon ve kemoterapi gibi kanser tedavileri acımasız ve serttir.”

Üç çocuk annesi ve eski Countryfile sunucusu, ultrason taraması iki inçlik bir tümör ortaya çıkardıktan sonra sol memesini çıkarmak için mastektomi geçirdi

Üç çocuk annesi ve eski Countryfile sunucusu, ultrason taraması iki inçlik bir tümör ortaya çıkardıktan sonra sol memesini çıkarmak için mastektomi geçirdi

Yakın zamanda Meme Kanseri ve Ben belgeselini çeken Bayan Bradbury, geçen Temmuz ayında NHS’de mamografi çektirmeye hak kazandı.

İki mamogram net çıktı, ancak başka bir ultrason taramada bir ‘gölge’ ortaya çıkardı. Çift mastektomiye karşı karar vermek için riskini gösteren genetik varyasyonları arayan bir tükürük testi kullandı.

Manchester Üniversitesi NHS Foundation Trust’ta çalışan ve Bayan Bradbury’ye testi teklif eden Profesör Gareth Evans, “Julia’ya bu genetik test yapılabilseydi ve doktorlar sonuçları kullansaydı, gerçekten inanıyorum ki, o testten taranırdı” dedi. 40 yaşında.

‘Bu, meme kanserinin bir mamogram tarafından çok daha erken yakalanması anlamına gelebilirdi. Bu, ailesinde meme kanseri öyküsü olmayan sekiz kadından biri için geçerli olabilir.

.