Düzenli Yabanmersini Tüketimi Demans Riskini Azaltabilir

Özet: Yeni bir çalışma raporuna göre, her gün yaban mersini tüketen orta yaşlı insanlar bunama geliştirme riskinde azalma olabilir.

Kaynak: Cincinnati Üniversitesi

Eski atasözü, günde bir elmanın doktoru uzak tuttuğunu söylüyor, ancak Cincinnati Üniversitesi’nden yapılan yeni araştırmalar, farklı bir meyvenin sağlığınız için potansiyel faydasını gösteriyor.

UC’den Robert Krikorian, Ph.D. liderliğindeki araştırmacılar, belirli orta yaşlı popülasyonların günlük diyetlerine yaban mersini eklemenin, ileri yaşta bunama geliştirme şansını azaltabileceğini buldu.

Bulgular yakın zamanda dergide yayınlandı besinler.

Araştırma yaklaşımı

Krikorian, ekibinin birkaç yıldır Alzheimer hastalığı ve bunama için daha büyük risk altındaki insanlar için meyvelerin faydaları üzerine araştırmalar yürüttüğünü söyledi.

Krikorian, kırmızı lahana gibi diğer meyve ve bitkilerden tamamen farklı olmasa da, yaban mersininin özellikle yüksek düzeyde mikro besin ve antosiyanin adı verilen antioksidanlara sahip olduğunu söyledi. Krikorian, antosiyaninlerin yaban mersine adaş rengini vermeye yardımcı olduğunu ve ayrıca bitkileri aşırı radyasyona maruz kalmaya, bulaşıcı ajanlara ve diğer tehditlere karşı korumaya yardımcı olduğunu söyledi.

Krikorian, yaban mersininin hayatta kalmasına yardımcı olan bu özelliklerin aynı zamanda insanlara da fayda sağladığını, örneğin inflamasyonu azaltmak, metabolik işlevi iyileştirmek ve hücrelerdeki enerji üretimini artırmak gibi faydalar sağladığını söyledi.

Krikorian’ın daha önceki meyve çalışmaları yaşlı popülasyonlara odaklanmıştı, ancak bu araştırma ile ekip, demansın önlenmesi ve riskin azaltılmasına odaklanmak için orta yaşlı bireyleri incelemek istedi.

Krikorian, ABD’deki bireylerin yaklaşık %50’sinin orta yaş civarında yaygın olarak prediyabet olarak adlandırılan insülin direnci geliştirdiğini açıkladı. Prediyabetin kronik hastalıklarda bir faktör olduğu gösterildi, dedi.

UC College of Medicine Psikiyatri Anabilim Dalı’nda fahri profesör ve psikoloji bölümü müdürü Krikorian, “Yaşlı yetişkinlerle yaptığımız önceki çalışmalarda yaban mersini ile bilişsel faydalar gözlemledik ve bunların insülin direnci olan genç bireylerde etkili olabileceğini düşündük” dedi. .

“Alzheimer hastalığı, yaşlanmanın tüm kronik hastalıkları gibi, orta yaşta başlayan uzun yıllar boyunca gelişir.”

Çalışma ayrıntıları ve sonuçları

Araştırmacılar, Cincinnati bölgesinden 50-65 yaşları arasında fazla kilolu, prediyabetik olan ve yaşlanmayla birlikte hafif hafıza kaybı fark eden 33 hastayı kaydettiler. Krikorian, bu popülasyonun ileri yaşta bunama ve diğer yaygın durumlar için artan bir risk taşıdığını söyledi.

12 haftalık bir süre boyunca, hastalardan günlük bir paket takviye tozunun suyla karıştırılması ve kahvaltı veya akşam yemeği ile tüketilmesi dışında her türlü dut meyve tüketiminden kaçınmaları istendi. Katılımcıların yarısı, yarım fincan bütün yaban mersini eşdeğeri içeren tozlar alırken, diğer yarısı bir plasebo aldı.

Katılımcılara ayrıca, çalışma belleği, zihinsel esneklik ve öz kontrol gibi yürütücü işlevler gibi yaşlanma ve ileri yaşta bunama hastalarında azalan belirli bilişsel yetenekleri ölçen testler verildi.

Krikorian, yaban mersini ile tedavi edilen gruptakilerin, yürütme kontrolüne bağlı bilişsel görevlerde gelişme gösterdiğini söyledi.

Krikorian, “Bu, öğrenme ve hafıza sırasında yabancı bilgilerin karışmasının azalması olarak açıktı” dedi.

Krikorian, yaban mersini ile tedavi edilen gruptakilerin, yürütme kontrolüne bağlı bilişsel görevlerde gelişme gösterdiğini söyledi. Resim kamu malı

Yaban mersini grubundaki hastalarda ayrıca daha düşük açlık insülin seviyeleri vardı, bu da katılımcıların metabolik fonksiyonları iyileştirdiği ve enerji için daha kolay yağ yakabildikleri anlamına geliyordu.

Krikorian, yaban mersini grubunun, daha uzun ömür ve azaltılmış oksidatif stres ile ilişkilendirilen hücresel bir süreç olan, hafif derecede daha yüksek mitokondriyal ayrışma derecesi gösterdiğini söyledi. Oksidatif stres, yorgunluk ve hafıza kaybı gibi semptomlara yol açabilir.

“Bu son bulgu keşif amaçlıydı ancak yaban mersini faydaları için ilginç, potansiyel bir mekanizmaya işaret ediyor” dedi.

Krikorian, yaban mersininin bilişsel performansı ve metabolik işlevi geliştirmeye yardımcı olan kesin mekanizmalarını daha iyi anlamakla ilgilendiğini söyledi. Ancak mevcut çalışmadan elde edilen ana çıkarım, risk altındaki orta yaşlı diyetlere düzenli yaban mersini takviyesinin, ileri yaşta bunama geliştirme şansını azaltabileceğidir.

Ayrıca bakınız

Bu grafik nöral elektrik alan genliğini gösterir.

Krikorian, “Örnek boyutu çalışmanın bariz bir sınırlamasıdır, bu nedenle bu bulguların özellikle diğer araştırmacılar tarafından yeniden üretilmesi önemli olacaktır.” Dedi. “Bu arada, düzenli olarak yaban mersini tüketmek iyi bir fikir olabilir.”

Bu diyet ve bunama araştırma haberleri hakkında

Yazar: Basın ofisi
Kaynak: Cincinnati Üniversitesi
İletişim: Basın Ofisi – Cincinnati Üniversitesi
Resim: Görüntü kamu malı

Orjinal araştırma: Açık Erişim.
Demans Riskini Azaltma İçin Orta Yaşta Yaban Mersini Takviyesi”Robert Krikorian ve ark. besinler


Soyut

Demans Riskini Azaltma İçin Orta Yaşta Yaban Mersini Takviyesi

Geç yaş bunaması tipik olarak orta yaşta başlayan uzun yıllar boyunca gelişir. Metabolik bozukluk prevalansı da orta yaşta hızlanır ve demans için önemli bir risk faktörüdür.

Ön çalışmalar, yaban mersini takviyesinin bilişsel performansı iyileştirebileceğini ve metabolizmayı ve beyin işlevini etkileyebileceğini ve bu nedenle nörodejenerasyonu önlemek için erken müdahalede rol oynayabileceğini göstermektedir. Randomize kontrollü bir çalışmada, gelecekte bunama riski yüksek olan insüline dirençli orta yaşlı bir katılımcı örneğinde günlük yaban mersini takviyesinin etkilerini araştırdık.

50 ila 65 yaşları arasında, öznel bilişsel gerileme (SCD) olan aşırı kilolu erkek ve kadınları kaydettik ve biliş ve metabolizmanın müdahale öncesi ve sonrası değerlendirmelerini ve periferik mitokondriyal fonksiyonun keşif ölçümlerini gerçekleştirdik.

Yabanmersini grubu için sözcüksel erişim ölçütlerinde iyileştirilmiş performanslar gözlemledik, p = 0.003 ve bellek girişimi, p = 0.04, yaban mersini ile tedavi edilen katılımcılar, günlük yaşam aktivitelerinde hafıza kodlama güçlüğünün azaldığını bildirdiler, p = 0.03.

Yaban mersini ile tedavi edilen grup ayrıca periferik hiperinsülineminin düzeltilmesini de sergiledi, p = 0.04, ve artan mitokondriyal ayrışma için mütevazı bir eğilim, p = 0.11. Bilişsel bulgular, bu orta yaşlı örneklemde gelişmiş yürütme yeteneği gösterdi. Ek olarak, metabolik ve biyoenerjetik önlemlerdeki değişiklikler, antosiyanin ve proantosiyanidin eylemleriyle ilişkili potansiyel mekanik faktörleri ifade eder.

Bu faydaların insülin direnci ve AKÖ olan orta yaşlı bireylerde gösterilmesi, devam eden yaban mersini takviyesinin risk altındaki bireylerde erken uygulandığında bilişsel gerilemeye karşı korumaya katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir.

Leave a Comment