‘Amerika’nın Yeteneği Var’ direk dansı eylemi Simon Cowell’ı sersemletti: Buradan izleyin